Тухли -Градивни материали

Дървен материал

Osb плоскости

Покривни системи

Бои интериорни и фасадни

Битумни хидроизолациони мемб

Лакове-боя за дърво и метал

Инструменти и железария

Строителни смеси

Топлоизолационни материали

Кофражен шперплат Директен

Телескопични подпори Директе

Пелети Букови

Често задавани въпроси

Покривът-Петата фасада

КЕРАМИЧНИТЕ ПОКРИВИВече с над 30 вида керамични аксесоари и некерамични детайли.

Окомплектована покривна система гарантираща  100% сигурност и дълговечност на Вашата покривна конструкция.

Предимства пред останалите покривни покрития:

 

Дълговечността на керемиди и капаци от глина - най-старият строителен материал са неоспорими, защото те са издържали проверката на вековете.

Високата киселинна и алкална устойчивост.

 Непроменимия цвят при въздействието на UV лъчите.

Перфектното държание при влажен морски климат.

 механичната якост при натоварвания от сняг, ходене по покрива при ремонтна дейност и др.. Негоримост

Керамичните покриви са високо устойчиви на циклите на замразяване и размразяване.

 Керамиката поема влага и я отдава много бързо.

Не е необходимо да се полагат хидроизолационни мембрани на битумна основа които допълнително биха натоварили покривната ви конструкция и значително биха утежнили Вашия бюджет.

В зависимост от покривната конструкция можете да ползвате различни видове дифузни фолия.  Те са  предназначени специално за покривни конструкции и са паропропускливи, същевременно водо и прахо непропускливи.Те са подходящи както за нови така и  за стари покривни конструкции .

Функциите на фолиото Ви гарантират по-дълъг живот на Вашата покривна конструкция - свободното преминаване на водни пари и липса на влага изпаряваща се от обитаемите помещиния.

За разлика от   други покривни керемиди  на пазара керамичната керемида на Стралджа има относително по-малко тегло ,дори и в система с използваните допълнителни елементи и аксесоари ,което допълнително допринася за по-малкото натоварване на покрива и по-голяма сеизмична устойчивост на конструцията и сградата като цяло.

 Много добър топлоизолатор е при горещите летни дни и минусови температури..

Керамиката е отличен шумоизолатор при силен дъжд, градушка, вятър.

 Основно предимство на керамичните керемиди е изящният им външен вид .

Това са само част от преимуществата, които накланят везните при избор на покритие към нашите продукти.

Изборът на модел керемиди зависи единствено от предпочитанията на всеки за визията на покрива, от конкретните изисквания, свързани с атмосферни влияния, вид на покрив и т.н.

От всички изброени елементи има такива, които са задължителни, и такива, които са с пожелателен характер.

Всеки потребител сам решава докъде се простират възможностите му и колко ще надгражда, за да изпълни своя покрив.

 Инвестицията в една солидно изградена покривна система се отблагодарява през годините. Проникнала влага съсипва покривната конструкция и оттам течовете рушат цялата сграда надолу. Препоръчваме на всички, които са на етап строеж на покрив или дори само на етап ремонт, внимателно да подбират материалите, за да си осигурят комфорт през годините напред.

По отношение на продуктовите линии всеки сам избира визията на своя покрив.

 Моделът “Фландрия” е по-изчистен. Покривът е с по-гладка повърхност.

 “Европа” е по-средиземноморски тип, но добре се съчетава и със старинни покриви. Това се вижда много добре на Бачковския манастир, където част от постройките са с керемиди “Европа”, а другите са със старите едноолучни керемиди, а хармонията между двата покрива е запазена.

Често задавани са въпросите, свързани с необходимостта за поставянето на допълнителни изолационни материали под керамичните керемиди - хидроизолация, топлоизолация....

 Относно хидроизолациите сме категорични, че те са към задължителните елементи на покривните системи. Немислимо е изграждане на покрив с наклон под минимално допустимите за нашите продукти 16 градуса. Над този наклон подпокривното паропропускливо фолио, което притежава отлични хидроизолационни свойства срещу проникнала влага от навят сняг, счупени керемиди и др. подобни инциденти, случващи се в реалния живот, е сред минимума задължителни елементи. Попадналите капки вода се отвеждат в олука, а парите свободно преминават през мембраната и при добра вентилация напускат подпокривното пространство.

 

Покривът — Петата фасада— подложен на най–сериозни изпитания, като дъжд, сняг, температурни амплитуди, вятър, UV лъчи, агресивни химични въздействия — защитен чрез покривните решения на Керамична къща Стралджа.

Често задавани въпроси

 1. Колко керемиди влизат в м2
За покриването на 1м2 са необходими 12 керемиди Европа и 15 керемиди Фландрия
 1. Колко капака Аполония са необходими за покриването на 1 м.
Необходимото количество за 1 линеен  метър е 2,63 бр.
 1. Колко е допустимият минимален наклон, които е необходим при полагането на керемидите
Пепоръчителен минимален наклон за керемида Фландрия е 16о , а за керемида Европа е 18о.
 1. Колко живот има една керамична керемида
Гаранцията на изделието, която даваме е 35 г., но няма причини този живот да надмине 100 г.
 1. С какво превъзхождате другите алтернативни материали в покриването
 1. Пригодени ли са продуктите за сух монтаж
Предлагаме всичко необходимо за да може да бъде изградена цялостна покривна система по сух способ. Всички керамични керемиди, капаци и аксесоари са пригодени за сух монтаж. Съчетали сме ги с некерамични аксесоари за да гарантираме завършеност и вярна служба през десетилетията 

.  

Тухли Поротерм

 1. Необходима ли е допълнителна изолация върху външните стени с POROTHERM ? Каква допълнителна изолация да сложа ?
 2. Какво представляват шлайфаните тухли - Planziegel, каква е разликата с другите блокове на Wienerberger?

 .....  и други въпроси, които често получаваме.

  

Необходима ли е допълнителна изолация върху външните стени с POROTHERM? 

С влизането в сила на Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради изискванията за проектиране на нови сгради и реконструкция или реновиране на съществуващи, в аспекта на намаляване на разхода на енергия се променят критериите, на които трябва да отговарят строителните конструкции, в т.ч. и външните стени, претърпяха някои съществени изменения. Техническите критерии за определяне на основните показатели за разход на енергия и топлосъхранение в зависимост от вида на сградите вече са: Годишната потребна топлина за отопление на 1 m2 полезна площ при жилищните сгради; Коефициентът на специфични топлинни загуби от топлопреминаване на ограждащите конструкции и елементи за нежилищни сгради;  Годишната потребна топлина за отопление на 1 m3 отопляем обем за нежилищни нискотемпературни сгради. На топлоизолация се изчисляват всички граничещи с външния въздух конструкции и елементи;
От  значение е ефектът на топлиннините мостове да бъде сведен до минимум. При това освен площта, вида и начина на уплътнение на прозорците и вратите и оформянетона фугите между отделните ограждащи конструкции от огромно значение е стойността на коефициента  на топлопреминаване U (W/m2K) на ограждащите стени, който се определя съгласно БДС EN ISO 6946 и  при външни стени, граничещи с неотопляеми пространствада е необходимо да бъде < 0,50W/m2K  
 
 
Ето някои от възможните варианти. 

Вид на стената Решение U (W/m2K)

Външна стена

без допълнителна изолация

PTH 38 N+F

0,47

Външна стена

с допълнителна изолация

PTH 25 + 4 cm EPS (5 cm MF)

0,49

Това е най-масовия случай за България – върху 25 cm стена се изпълнява допълнителна топлоизолационна система .   При  тази конструкция с допълнителна топлоизолационната система тухлата поема функциите, свързани със строителната статика, звукоизолацията и акумулирането на топлината.   Допълнителната изолация подобрява топлозащитата на външната стена. При избора на изолационен материал като вид и дебелина трябва да се отчитат необходимите изисквания за паропропускливост, топлопреминаване, етажност на сградата и ветрово натоварване.  
 
Предимства на външната тухлена стена с топлоизолационна система: Оптимална топлозащита с ниски стойности на коефициента за топлопреминаване; При правилно изпълнение – няма  термомостове;

Недостатъци на външната тухлена стена с топлоизолационна система Слънчевата енергия не се използва за допълнително акумулиране на топлина; Възпрепятства се дифузията на пари, което води до повишена необходимост от вентилация и разход на енергия; В повечето случаи шумоизолацията се влошава; Необходимост от многократни санирания и възстановявания на топлоизолационната система по време на експлоатацията на сградата; Тази фасада е “мека” и е уязвима към механични наранявания;

Каква представляват тухлите, които се лепят на тънък слой ?  

 

Тухлите с повишена точност или шлайфаните тухли (план-тухлите) се произвеждат по технология, която включва двустранно (горе и долу) шлайфане на готовите блокове с точност до милиметър, управлявано с компютър. Височината при този вид тухли е 249 мм, за разлика от обикновените блокове за зидане с разтвор, където височината е 238 мм ± 4 ÷ 6 мм и е предвидено заедно със слоя хоросан от 12 мм да се стигне до модул на реда от 250 мм. Прецизността на шлайфаните тухли позволява зидането им по тънкослоен метод или лепенето им с дебелина на фугата от 1 до 3 мм!

Лепилният разтвор се нанася посредством количка с резервоар, плъзгана по реда на зидарията и полагаща съответното количество разтвор, който разбира се трябва да бъде със подходяща консистенция. Често лепенето на този вид тухли се извършва и с потапяне на блоковете в баки с разтвор, но този метод не е много технологичен. При шлайфаните тухли отпада допълнителното подравняване на редовете, напасването с дървен чук, отнемането на излишния хоросан и т.н. Полученият зид съхне бързо, хомогенен е и се избягват топлинните мостове в зоната на разтвора.

Трябва да се има предвид обаче, че е необходима много добра квалификация на строителите, работещи с тези блокове.


При полагане на разтвора не пада ли той в отворите на тухлите?
 
При нормална или малко по-гъста консистенция на разтвора за зидане няма опасност той да влезе в отворите на тухлите повече от очакваните 1,0 - 1,5 cm (благодарение на сравнително тесните камери и повърхностното напрежение по периметъра на всеки отвор). Тази дълбочина гарантира отличната връзка между редовете, тъй като за разлика от обичайните фуги при тухлите с хоризонтални кухини, при които връзката е благодарение само на триенето, много добрата връзка между редовете с POROTHERM тя работи и на срязване.  
 
Какъв трябва да е разтворът за зидане?
 
Разтворите, използвани за изпълнение на зидарии могат да бъдат класифицирани  като: Обикновен разтвор с дебелина около 12 mm (при блок – тухлите POROTHERM; Тънкослоен разтвор с дебелина около 3 mm (при план – тухлите POROTHERM); Лек разтвор с добавъчни материали  перлит, набъбнали шисти, експандирано стъкли и др. , които повишават топлоизолационните свойства на зидарията.
Разтворите могат да бъдат заводски изготвени и предварително дозирани, като съответстват на EN 998 – 2.  Забърканият на строителната площадка разтвор трябва да бъде в съответствие със следните изисквания: Предварително подготвеният пясък/вар трябва да съответства на БДС или EN 998 – 2; Материалите се дозират в  пропорции чрез тегло и обем съгл. рецептурите за разтвори от съответните указания към нормите; Материалите се смесват с подходящ механичен смесител; Ръчното смесване е допустимо само при категория  С на изпълнение; Разтворът се използва преди началото на свързване; всеки материал,  останал след началото на свързване, се изхвърля и не се употребява; Изборът на разтвор зависи от изискваната якост на натиск и  предписаната топлоизолация за стените.
За да се осигури еднаквото поведение при  деформации на вътрешни и външни стени, на всеки етаж се препоръчва използването на разтвор с един и същи клас на якост
. Ако от конструктивни изисквания за някои стени е необходимо използването на по-висок клас разтвор, то той не трябва да бъде с по-висока якост повече от един клас спрямо разтвора за останалите стени.
 

 

варо-циментови мазилки .....

Защо варо-циментови мазилки ?

Варо-циментовити мазилки обединяват предимствата и на варовиковите, и на циментовите мазилки. Целонасочените добавки от варовик могат да допълнят характеристиките, които дава цимента, като якост и трайност, с което се подпомага лесната обработка на хоросана. Те се използват в помещенията за живеене, при влажни помещения, стълбища (високи механически натоваряния), отвън и вътре.

  Варта е един от най-древните строителни материали, познати на човечеството и има хилядолетна традиция. Още римляните са оценили варовите мазилки поради техните превъзходни строително-физични свойства. 
  

Още за конструкциите от дърво

Типичната съвременна къща с рамкова дървена конструкция се строи върху ивични стоманобетонни фундаменти, като директно върху тях се изгражда платформена подова конструкция, свързана към основите посредством анкерни връзки. Над така обособената платформа се разполагат основните носещи елементи – рамки от греди и колони, покрити с шперплат или OSB плоскости.

Особеносите на конструирането ограничават максималната етажност на дървените къщи с рамкова конструкция до три.

Стремежът на повечето производители на дървени къщи е да увеличават броя на стандатризираните елементи от конструкцията, като в това число често е включват не само носещи елементи, но и врати, прозорци и арамтура за сградните инсталации, проектирани така че да се инсталират лесно в дървените конструктивни елементи. Понеже стените на дървените стени са кухи, има възможност за поставяне на допълнителни изолационни материали в тях, спомагайки за подобравяне на условията на вътрешния микроклимат. Тръбите за отопление, водоснабдяване и канализация и кабелите на електрозахранването се полагат лесно в подовите конструкции на отделните етажи.

Дънерните конструкции, познати още като дървени с хоризонтални носещи елементи, са сред най-древните изобщо. В началото те са строени с цели дънери, съединявани помежду си без никакви допълнителни елементи, което от сегашна гледна точка, това звучи почти невероятно. Изумителни са и някои от екстериорните дърворезби, украсяващи тези постройки.

Съвременният вариант на този вид строителство използва модерни технологии, гарантиращи по-голяма бързина на процеса на строителство, повишават качеството на обработка на всеки отделен дънер и осигуряват по-стабилна връзка.

Панелните дървени конструкции, съставени от предварително изготвени елементи са изработени от съставни, слоести дървени плоскости, покривите са с класическа скатна дървна конструкция, а фундаментите са бетонни или стоманобетонни.

Що се отнася до промишленото строителство с дърво, най-разпостраненият вариант на изпълнение на производствени и складови халета са рамковите конструкции от съставени дървени елементи с променливо сечение. Съединяването на елементите обикновено е ставно, а променливото сечение обуславя равномерно разпределение на напреженията от външно натоварване в цялата конструкция.

Дървото има своята история и в строителството на инфраструктурни съоръжения – предимно мостове. Дървени мостове се строят от стотици години, но, разбира се, след масовото навлизане на стоманата и бетона в строителството през 20-и век, дървени конструкции имат предимно къси мостове с малко натоварване. Все пак някои качества на дървото – якост, малко тегло и възможност за поглъщане на енергия го превръщат в много добър избор за някои мостови конструкции. Иглолистната дървесина има способност да поема краткотрайно действащи натоварвания с по-голяма от изчислителната стойност, без това да има пагубен ефект върху поведението на материала. Мостовите конструкции могат да се изграждат при всякакви климатични условия, без да се увреди материала. Устойчивостта му на цикли замръзяване и размръзяване е много голяма, също и устойчивостта на луга и други размъзители на настилки през зимата, които често се оказват разрушителен ефект върху алтернативните мостови конструкции – стоманени и стоманобетонни. Самото изграждане на дървени мостове е опростено и не изисква специална техника или висока квалификация на работниците. Дървените мостови конструкции са предпочитани също заради естетичният им външен вид и сливането с околната природна среда.

Физикомеханични характеристики на дървения материал
Комплексната оценка на физикомеханичните характеристики е основен момент при избора на строителен материал за конкретно приложение. Строителите винаги търсят комбинация от голяма якост, добри топло- и звуко- изолационни качества и дълъг експлоатационен живот. До голяма степен дървесината удовлетворява изискванията им.

Дървото притежава завидни якостни характеристики, при натоварване на натиск, опън и огъване, независимо от посоката на натоварване.

Голямо значение за якостта му има ориентацията на натоварването спрямо посоката на растене на дървото. Якостта при натоварване, успоредно на влакната е приблизително 12.5 MPa, докато при напречно натоварване стойността й се увеличава до 19 MPa. Якостта на дъвения материал силно зависи от водното съдържание. Цитираните стойности се отнасят за изсушена дървесина - 19% относителна влажност.

При дървния материал вероятността за изкълчване е сведена до минимум, чрез стандартните размери на сечението, което го прави много надеждно при натисково натоварване. Не може да не споменем и отношението механична якост/собствено тегло, което е особено благоприятно (по-добро от това на бетона и стоманата), защото дървото е много лек материал.

При конструирането на дървени конструкции трябва задължително да се отчете нехомогенността на дървения материал. Естествената дървесина се характеризира с косовлакност, нееднородност, наличие на чепове и други особености, които намаляват якостта. При употреба на първокачествен дървен материал, конструкцията, естествено, има най-голяма себестойност, но вложените средства са напълно оправдани, защото поведението й е максимално близко до това на идеализирания изчислителен модел. Затова вероятостта за компроментиране на елемента, следствие на несъоветствие между модел и реален елемент е сведена до минимум.

Дървото притежава значителни топлоизолационни свойства, а освен това в сградните дървени конструкции то най-често се комбинира с минерална вата. Това създава условия за пълна липса на топлинни мостове, които са една от основните причини за загуба на топлинна енергия. Добрите топлоизолзционни качества на дървесината се обуславят от неговата естествена клетъчна структура. Освен поддържането на добра температура, дървото влияе благоприятно и на другите показатели на вътрешния микроклимат – влажност и шум. То притежава свойството да намалява влажността на въздуха, когато той е прекалено тежък и да отделя погълнатите водни пари, когато въздухът е твърде сух, правейки го приятен и здравословен.

Когато става въпрос за пожарната безопасност, на дървените конструкции традиционно не се гледа като на надежден избор. Но с новите технологии за обработка на дървесината, този предрасъдък остава в миналото. При производството на отделните компоненти се добавят съставки, които правят дървото особено устойчиво на огнево въздействие. По подобен начин, чрез химическа обработка, се предотвратяват и проблемите, свързани с гниенето на гървесината и дървоядите.

Противно на популярното схващане, големите дървени структурни елементи осигуряват добра устойчивост на огнево въздействие, превишаваща тази на много други материали, дори и без химическа обработка. При възникване на евентуален пожар дървеният материал запазва якостта си много по-дълго, отколкото стоманата и бетона, например. Безспорно, те са негорими, но под въздействието на огън относително бързо променят якостните си свойства. При дървото възможността за запалване е по-голяма, но в процеса на горене образувалият се повърхностен слой въглен значително затруднява разпространението на огъня към сърцевината на конструктивния елемент.

Сеизмично поведение
Сеизмичната устойчивост на дървените рамкови конструкции е сравнително висока, когато материалите, от които е изготвена да с добро качество и изпълнението е професионално.

Сградите са с малко собствено тегло, особено в сравнение с тези от стоманобетон или тухли, което помага за намаляване на ефекта от сейзмичното въздействие върху конструкцията. Някои технологични особености при изграждането на дървени рамкови сгради също помагат за по-добра устойчивост – те имат сравнително голям брой стени и много връзки с пирони. Това ги прави надеждни и безопасни по време на земни трусове. Сеизмичното поведение на дървените къщи често се подобрява и от неносещите елементи, който увеличават дисипативната енергия на сградата, поглъщащи енергия при деформирането си.

За сеизмичното поведение на сградата от особена важност е връзката на дървената конструкция с фундаментите. Ако тази връзка не е изпълнена добре, по време на земетресение дървената конструкция може да се отдели от фундамента, причинявайки структурни щети и евентуално скъсване на комуникации.

Друг ключов момент, на който трябва да се обърне особено внимание при конструирането и изпълнението, са връзките между носещите елементи. Независимо дали става дума за носещи греди и колони или панели, те трябва да съединят така, чер да удовлетворяват изискванията за дуктилност и устойчивост на динамично натоварване.

Покривът също оказва влияние върху поведението на сградата при земетръс. Когато избраните покривни материали са с относително голямо собствено тегло, те могат да доведат до разрушения дори в най-добре изпълнената носеща конструкция

 

Още за правилната употреба на OСБ плоскости

 OSB плоскости:

Транспорт и съхранение

При транспортиране, плочите ( особено техните кантове) трябва да бъдат предпазени от директно проникване на влага. Плоскостите трябва да бъдат поставени хоризонтално, върху достатъчно на брой подложки с еднаква височина, подравнени в редове, с максимално отстояние една от друга 600 мм, или върху палети. В случай, че палетите се стифират на височина в колони, подложките на съответните пачки трябва да бъдат точно една над друга. Плочите следва да се съхраняват в закрити, сухи помещения, като не трябва да влизат в директен контакт с пода/земята. При складиране на открито, палетите трябва да бъдат предпазени с водонепромокаема, но пропускаща водните пари („дишаща”) материя.

Регулиране /контрол / на влагата

Преди монтаж, плочите трябва да бъдат съхранявани минимум 48 часа на мястото, където ще бъдат монтирани, за да се климатизират. В зависимост от областите на приложение, могат да бъдат приети следните ориентировъчни нива на влажност:
 • Сгради с централно отопление 6-9%;
 • Нередовно отоплявани сгради с централно отопление 9–10%;
 • Неотопляеми нови конструкции 15-18% Доставяните от Кроношпан OSB плоскости имат влажност 8% +/-3%.

Разкрой, профилиране и разпробиване

Всички, обичайно разпространени инструменти за обработка на дървесина, са подходящи и при обработката на OSB. Отлични резултати се постигат с добре наточени твърдосплавни инструменти. Уверете се, че плочите са позиционирани стабилно, с цел избягване на нежелани вибрации. Скоростта на рязане зависи от използваните инструменти, но по правило е по-ниска от тази, при рязане на масивна дървесина.

Повърхностно третиране и Лакиране

Кроношпан OSB плоскостите, изложени на външни атмосферни условия, трябва да бъдат третирани както по цялата им повърхност, така и по кантовете, с подходящи покрития, препоръчвани от съответните производители. Като цяло, OSB плоскостите не трябва да се използват върху фасади, където ще бъдат директно изложени на атмосферните условия.
При интериорна употреба могат да бъдат използвани всички видове лакове, масла или парафини, предназначени за третиране на дървесни плоскости. Винаги да се спазват препоръките на съответните производители. Покритията на водна основа следва да се избягват, защото могат да предизвикат частично раздуване на плоскостите.

Крепеж

Когато плочите Кроношпан OSB представляват част от носеща конструкция, следва да бъдат използвани корозионно-устойчиви крепежни елементи. Крепежни системи са разрешени единствено, ако употребата им за тази цел е одобрена от производителя.

Монтаж

При монтиране на Кроношпан OSB-3 върху дървени рамки /скари/, като част от екстериорни или интериорни стенни елементи, трябва да бъдат предвидени минимум 3мм резерв между съседните плоскости за евентуалното им последващо разширение и фуга от 10-15мм към граничещите стени, таван и под. При по-дълги стени, към гореописаната задължителна 3мм фуга са необходими допълнителни делатационни фуги от 2мм на всеки 1м от дължината на стената.